Les previsions econòmiques de la Comissió Europea per a la zona euro (febrer del 2019)

La Comissió Europea (CE) ha publicat les previsions econòmiques per als anys 2019 i 2020.

L’economia segueix creixent però a un ritme més moderat

La CE preveu que el producte interior brut (PIB) de la zona euro segueixi moderant el seu creixement des de les taxes màximes registrades el 2017 (2,4 %). El creixement del 2018 ha estat de l’1,9 %, i es preveu que sigui de l’1,3 % el 2019. Per al 2020 s’espera un impuls fins a l’1,6 % de creixement del PIB.

La zona euro es veu afectada per la desacceleració del comerç mundial i factors domèstics

A més d’uns indicadors econòmics menys positius en els últims mesos, la reducció en els ritmes de creixement esperats s’explica per les tensions comercials i la possibilitat d’ajustos bruscos en el creixement dels EUA i la Xina, entre altres incerteses globals. I també per riscos negatius en l’àmbit intern europeu com el Brexit, les reformes estructurals pendents i l’evolució del sector industrial. És a dir, les previsions estan molt condicionades per riscos diversos, que afegeixen incerteses a les previsions.

Segueixen les millores en el mercat laboral

El nombre de persones ocupades i la taxa d’atur presenten els nivells més positius des d’abans de la crisis, però el ritme de millora es redueix i part de l’augment en el nombre de persones ocupades s’explica per un increment dels contractes a temps parcial. S’espera que aquesta tendència positiva -però menys favorable que mesos enrere- continuï a curt termini.

Es preveu que la inflació subjacent augmenti però que l’energia s’abarateixi

Els preus del petroli han condicionat els preus de la zona euro, que han augmentat un 1,7 % de mitjana el 2018. D’altra banda, la inflació subjacent (que es calcula sense tenir en compte els productes energètics i els aliments sense elaborar) s’ha mantingut relativament baixa i estable durant el 2018. Així, l’increment dels salaris no sembla que hagi fet augmentar els preus.

S’espera que els preus segueixin augmentant però a un ritme menor gràcies a un petroli més barat. D’altra banda, es preveuen uns salaris més alts i això pot fer que la inflació subjacent augmenti a un ritme més elevat.

L’economia espanyola continua moderant els ritmes de creixement

El PIB d’Espanya creixerà però a taxes més baixes que els últims anys: va augmentar un 3,0 % el 2017 i un 2,5 % el 2018. La CE preveu que aquesta tendència continuï, amb creixements del 2,1 % el 2019 i de l’1,9 % el 2020.