L’impacte del Brexit sobre l’economia catalana

L’economia catalana no és aliena a la incertesa geopolítica generada pel Brexit. L’entrada d’avui al blog tracta sobre l’impacte potencial que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea tindrà sobre l’economia catalana.

Un dels àmbits de més afectació és el comerç amb el Regne Unit. El Comitè de les Regions va publicar el 2018 un estudi  sobre l’exposició de les regions de la Unió Europea (UE-27) al Brexit. L’estudi utilitza informació sobre intercanvis comercials, centrant-se en  sis sectors econòmics clau per als països europeus: vehicles de transport; maquinària; electrònica; tèxtil i moble; verdures, productes alimentaris i fusta; i productes químics i plàstics. Segons l’indicador calculat en aquest estudi, que va de 0 a 3, Catalunya té un nivell d’exposició d’1 i, com reflexa el mapa següent, està lluny de ser de les regions més afectades.

Índex regional d’exposició al Brexit

Índex regional d'exposició al Brexit

Un altre exercici rellevant consisteix en analitzar el percentatge d’importacions i exportacions catalanes que tenen com a origen/destí el Regne Unit en relació amb el total d’importacions i exportacions de Catalunya. El 2017, les exportacions catalanes de béns al Regne Unit van suposar un 5,5 % del total d’exportacions, mentre que les importacions van assolir el 3,1 %. Com s’observa a la taula de sota, Catalunya està comparativament menys exposada al Regne Unit que Espanya i que les economies més grans de la UE. Segons aquestes dades, el país més exposat és Irlanda i el menys exposat, Croàcia.

Exposició comercial al Brexit
Font: Eurostat.

Un altre estudi interessant és el publicat fa uns dies per la Fundació Bertelsmann en el qual s’estimen els costos econòmics del Brexit a diferents països i regions europees. Per a Catalunya, un Brexit sense acord suposaria un cost estimat de 74 euros per càpita (prop de 600 milions d’euros en total). Tanmateix, el cost es redueix gairebé a la meitat (41 euros per habitant) en el cas d’un Brexit suau. A Espanya, el cost més elevat seria per al País Basc (94 euros per habitant si el Brexit és sense acord). El següent mapa il·lustra la distribució geogràfica del cost del Brexit.

Costos econòmics d'un Brexit dur
Font: Financial Times amb dades de la Fundació Bertelsmann.

Per més informació sobre l’impacte del Brexit a Espanya es pot consultar un estudi recent del Banc d’Espanya.

Per acabar, cal remarcar que la incertesa que envolta el Brexit fa que qualsevol estimació del seu cost s’hagi d’interpretar amb cautela. En qualsevol cas, el Brexit és un repte de gran magnitud per a les empreses europees amb relacions directes o indirectes amb el Regne Unit.

Per més informació sobre el Brexit es pot consultar el web que el Departament d’Exteriors ha posat a la disposició de ciutadania i empreses:

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/brexit/