D’on ha vingut el turisme el 2018 a Catalunya?

Recentment vam publicar una entrada sobre les xifres de turisme estranger a Catalunya el 2018. L’entrada d’avui pretén complementar-la posant les dades en relació amb les del turisme intern de l’estat espanyol. Oferim així una panoràmica més completa de les magnituds i evolució del sector l’any 2018. Quant a les fonts de dades, d’una banda, l’Estadística de moviments turístics en frontera i l’Enquesta de despesa turística de l’INE ens informen sobre el turisme estranger. D’altra banda, l’Enquesta de turisme de residents de l’INE aporta informació sobre els viatges dels residents a Catalunya i dels residents a la resta de l’Estat a Catalunya. Les dades es poden consultar a l’apartat de Turisme de l’Idescat i a l’apartat de Demanda turística de l’Observatori del Treball i Model Productiu.

Pel que fa al nombre total de viatges, se superen els 44 milions i s’aprecia un lleu increment del 0,2 % respecte l’any 2017. Aquesta variació prové de l’augment dels viatges interns dels catalans (que inclouen pernoctació fora del municipi de residència) del 2,0 %. En canvi, els viatges dels estrangers s’han mantingut estables i els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l’Estat han disminuït un 6,2 %. Per composició, el pes dels viatges de residents a Catalunya supera el 46 % del total, el dels estrangers el 43 % i el dels residents a la resta de l’estat gairebé assoleix l’11 % del total.

Pel que fa a la despesa total, les composicions es veuen substancialment modificades per la major despesa declarada dels estrangers, que tenen una despesa mitjana diària superior i pernocten més dies. Així, la despesa dels estrangers representa un 83,7 % del total, mentre que la dels residents a Catalunya és el 9,1 % i la dels residents a la resta de l’Estat assoleix el 7,3 %. L’any 2018 mostra increments en la despesa turística dels residents a Catalunya, del 6,1 % i dels estrangers, del 7,2 %; mentre que la despesa dels residents a la resta de l’Estat va disminuir un 6 %. En termes de despesa per viatge, són els estrangers qui més gasten (1.078,84 euros), seguit dels turistes residents a la resta de l’Estat (372,29 euros). La despesa en turisme dels residents a Catalunya és menor (109,2 euros) per l’elevada proporció d’allotjament en habitatge propi.