L’economia catalana creix un 2 % interanual el primer trimestre del 2019

  • El primer trimestre del 2019 el PIB català creix un 0,6 % intertrimestral, dues dècimes més que en el trimestre anterior.
  • El sector de serveis i el de la construcció mantenen un creixement sòlid i la indústria frena el ritme de caiguda.
  • L’ocupació manté un creixement significatiu a Catalunya durant el primer trimestre del 2019 (2,7 % interanual) i la taxa d’atur cau fins a l’11,6 %.

Després que el creixement econòmic s’alentís de manera gradual durant el 2018, la dada d’avanç del primer trimestre del 2019 mostra un creixement del PIB d’un 2 % interanual, una mica superior al de finals del 2018 (1,8 % interanual), gràcies a la menor caiguda del sector industrial. L’augment del PIB català supera en 0,8 punts percentuals el registrat a la zona euro, on el creixement s’ha mantingut estable el primer trimestre en un 1,2 % interanual. En termes intertrimestrals, el PIB català avança un 0,6 %. Aquest augment intertrimestral supera als que es van registrar l’any 2018 (que van oscil·lar entre un 0,4 % i un 0,5 %).

Evolució del PIB de Catalunya

El creixement econòmic a Catalunya és més moderat que els últims anys, perquè factors com l’afebliment del comerç mundial i l’augment de les incerteses globals han determinat un panorama internacional més desfavorable. En aquest sentit, la treva durant els últims mesos en el conflicte comercial dels EUA i Xina, l’expectativa que la política monetària continuarà amb un to relaxat i un marc una mica menys incert sobre el Brexit, són elements que permeten ser més optimista de cara als propers mesos i que poden consolidar l’estabilització.

Quant a l’activitat sectorial, els serveis mantenen un avenç sòlid(2,9 % interanual, igual que els dos trimestres previs) i la construcció continua amb una expansió intensa tot i que lleugerament inferior al trimestre anterior (5,1 % interanual). Pel que fa al sector industrial, és el més afectat per la feblesa de la demanda externa, i el primer trimestre el seu VAB continua a la baixa amb un descens d’un 0,9 % interanual, però amb una caiguda notablement inferior a la de finals del 2018 (-2,4 % interanual).

Producte interior brut de Catalunya

L’ocupació manté un creixement significatiu a Catalunya durant el primer trimestre del 2019 (2,7 % interanual), així com l’afiliació que també creix un 2,7 %. La taxa d’atur se situa en un 11,6 %, sis dècimes per sota de la de fa un any.

Pel que fa al comerç exterior, les exportacions de béns continuen amb una evolució feble, amb un creixement acumulat durant els dos primers mesos del 2019 d’un 0,3 % en valors corrents, per sota de l’increment del 2018 (1,1 %). Les importacions de béns també han moderat el ritme, però segueixen amb un creixement notable, d’un 3,5 % en termes acumulats.

En aquests moments, l’evolució del PIB pel costat de la demanda només està disponible per l’any 2018, quan la demanda interna va alentir el creixement fins a un 2,5 %, per l’augment més moderat del consum privat (2 %) mentre que la inversió va mantenir un increment significatiu (4,6 %).

Addicionalment, en aquest número de la Nota de Conjuntura Econòmica s’han inclòs dos requadres específics. Un d’ells examina el creixement demogràfic a Catalunya impulsat per la població nascuda a l’estranger. L’altre analitza els indicadors de benestar i progrés social.

Podeu consultar tota la informació aquí.