Publicacions de la Direcció General d’Anàlisi Econòmica

La Direcció General d’Anàlisi Econòmica publica estudis i col·leccions monogràfiques pensades per informar la ciutadania sobre qüestions clau de l’economia catalana i del seu entorn.

Per tal que la informació arribi a tots els públics, tant l’especialitzat com el més general, s’elaboren diferents tipus de publicacions que abasten dades conjunturals i estructurals, i analitzen la situació actual i els reptes més importants de l’economia catalana. A continuació presentem el detall d’aquestes publicacions:

  • Indicadors de Conjuntura: publicació mensual que recull de forma sintètica l’evolució dels principals indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya i del seu entorn. La informació facilitada inclou principalment la dinàmica recent del Producte Interior Brut així com indicadors d’activitat i demanda, comerç exterior, mercat de treball i preus i salaris.
  • Esdeveniments Econòmics i Financers: butlletí mensual que recull els principals esdeveniments econòmics i financers de Catalunya, Espanya, la zona euro i les principals economies avançades i emergents.
  • Articles d’economia: notes sobre l’economia catalana i el seu entorn, escrites per experts de la Direcció General d’Anàlisi Econòmica. La temàtica és variada i inclou textos sobre demografia empresarial, infraestructures, mesures de pobresa i turisme, entre altres.
  • Nota de Conjuntura Econòmica, informe trimestral que fa seguiment de l’evolució de les principals magnituds de l’economia catalana, contextualitzant-ho amb el seu entorn de referència.
  • Informe anual: publicació anual que fa balanç de l’evolució de l’economia catalana en el darrer any, ampliant la informació donada en les notes de conjuntura trimestrals amb dades addicionals com ara la dinàmica de les empreses a Catalunya.
  • Nota d’Economia: revista d’anàlisi de temes rellevants i d’actualitat per a l’economia catalana i el sector públic. El darrer número analitzava sobre les potencialitats de l’economia catalana.
  • Previsions Macroeconòmiques, publicació periòdica (entre un i dos cops l’any) que analitza els escenaris macroeconòmics de Catalunya.
  • “Papers de Treball”, col·lecció que difon estudis sobre àrees diverses de l’economia i el sector públic per tal de comprendre la realitat i l’entorn en què es desenvolupa l’economia catalana.
  • “Monografies”, col·lecció que divulga estudis monogràfics sobre economia catalana, sector públic i finançament. Aquí hi trobareu documents sobre la metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya, anàlisis sobre el model de finançament de les comunitats autònomes, o estudis sobre el procés de consolidació fiscal, entre altres temes.

Si voleu rebre avisos de nous números disponibles de les publicacions de la Direcció General d’Anàlisi Econòmica, subscriviu-vos al butlletí de Publicacions del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.