El Banc Central Europeu llença un nou paquet de mesures per estimular l’economia

Aquesta setmana s’ha reunit el Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) i s’han pres mesures importants per estimular l’economia europea. Les resumim en el següent quadre.

Mesures adoptades pel Banc Central Europeu el 12 de setembre

Hi ha diversos aspectes a tenir en compte respecte aquestes mesures. Primer, s’han adoptat en un moment en què el BCE no tenia massa marge per reduir els tipus de referència perquè ja estaven en mínims històrics. Segon, la introducció d’una exempció en una part de l’excés de reserves fa que, en la majoria dels casos, a la pràctica es produeixi un increment en benefici de la banca, que sembla que s’ha vist beneficiada després de les crítiques als tipus d’interès baixos. Tercer, s’espera que en menys d’un any el BCE no pugui comprar més actius dels Països Baixos o Alemanya per les limitacions que la mateixa organització es fixa, de manera que es podrien produir canvis en pocs mesos. Quart, la rebaixa de tipus en les TLTRO pot provocar que, en l’’extrem, el BCE acabi pagant als bancs que concedeixin més crèdits per concedir préstecs i això podria generar incentius a inversions més arriscades o amb menor retorn.

Les mesures del BCE no han estat exemptes de polèmica. Alguns països són del parer que la situació econòmica actual no les justifica, que són desproporcionades, o que no hi ha grans dificultats per accedir al crèdit. Altrament, els crítics consideren que el risc de deflació a Europa és baix i per tant no era moment d’introduir aquest paquet de mesures. També s’ha qüestionat que alguns països (per exemple Alemanya) no estiguin disposats a complementar la política monetària del BCE (que és comú a tota la zona euro) augmentant la despesa pública per estimular la seva economia. I en darrera instància, l’eficàcia de la política del BCE dependrà de la mesura en la qual els diners arribin a l’economia real (llars i empreses).

Com a darrera reflexió, és important tenir en compte que les causes de la desacceleració de l’economia de la zona euro (i d’altres parts del món) no són les dels cicles econòmics tradicionals i per això també seran necessàries reformes estructurals tant a nivell nacional com a la Unió Europea.