Projeccions de població municipals 2018 -2033

D’aquí al 2033 la població augmentarà a 6 de cada 10 municipis catalans segons les projeccions de l’Idescat

L’Idescat ha fet públiques les projeccions de població municipals per al període 2018 – 2033. Segons aquestes projeccions, la població experimentarà un procés de concentració territorial i creixerà, principalment, en municipis de més de 5.000 habitants. En canvi, gairebé la meitat dels municipis de menys de 5.000 habitants perdrà població.

Els municipis que guanyarien més població seran, sobretot, municipis del Penedès i de l’Àmbit Metropolità. En canvi, pocs municipis de les Terres de l’Ebre (el 23 % dels municipis) i de Ponent (32 %) en guanyaran. Així doncs, podem dir que la població tendirà a concentrar-se a territoris sudorientals.

Municipis segons components del creixement de la població

Segons les projeccions de població municipals, Salou (27,1 %), Cunit (22,6 %) i Vic (21,7 %) són els municipis de més de 5000 habitants que creixeran més en termes relatius. Pel que fa a Salou, caldrà veure si les noves condicions de transport ferroviari afectaran aquesta previsió, atès que des del gener de 2020 el centre urbà de Salou no compta amb servei de trens. Pel que fa a Cunit, cal tenir present que en els últims 20 anys la població del municipi ha crescut un 133,7 %, en línia amb el creixement de la comarca del Baix Penedès, la que ha crescut més de totes els darrers 20 anys (un 96,5 %), molt per sobre de la mitjana catalana (23,6 %). La realitat econòmica de Vic, capital d’una de les comarques amb un creixement econòmic més dinàmic, podria ser un dels factors d’aquest creixement previst tan important.

Dins del grup de municipis de més de 5000 habitants, trobem realitats oposades en territoris diferents. El municipi de més de 5000 habitants que més població perdrà és Alcanar (-4,7 %). Com ja s’ha esmentat més amunt, les Terres de l’Ebre, l’àmbit territorial del qual forma part, és l’àmbit territorial amb un percentatge menor de municipis que experimentaran un creixement (només un 23% dels municipis). Vilafant (-4,5 %) i Agramunt (-3,0 %) seran, després d’Alcanar, els municipis de més de 5000 habitants que perdran més població.

D’altra banda, destaca el fet que al 78 % dels municipis hi haurà més defuncions que naixements en el conjunt del període 2018-2033. Els municipis amb aquest perfil demogràfic es concentren, sobretot, a les Terres de l’Ebre, a l’Alt Pirineu i Aran, i a Ponent. Pel que fa al saldo migratori, en el 80 % dels municipis serà positiu. Així doncs, la immigració serà el component que farà créixer la població en la majoria de municipis, sobretot als de l’Àmbit metropolità i als del Penedès, on el 98 % i el 92 % de municipis, respectivament, tindran un creixement migratori positiu.

L’envelliment de la població és una tendència global de la població de Catalunya que afecta a tot el territori. En tots els àmbits territorials augmentarà el percentatge de població major de 65 anys, i els municipis que tindran una proporció més gran de persones majors de 65 anys seran Sant Fost de Campsentelles (32,0 %), l’Ametlla de Mar (31,8 %), Roda de Berà (30,0 %) i Sant Carles de la Ràpita (29,8 %), mentre que Guissona (16,4 %), Alcarràs (17,1 %), Celrà i Salt (17,4 %) serien els que tindran menor percentatge de persones d’aquest rang d’edat. Aquests darrers municipis seran els que tindran també una proporció més elevada de població menor de 16 anys el 2033: Salt (18,8 %), Figueres (18,1 %), Celrà (17,9 %) i Alcarràs (17,5 %).