L’economia catalana avança un 2,0 % l’any 2019, vuit dècimes per sobre de la zona euro

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (gener del 2020).

  • L’avanç de l’economia és més intens la primera meitat del 2019 i es modera el segon semestre de l’any, amb taxes interanuals del 2,0 % el tercer trimestre i de l’1,8 % el quart trimestre.
  • El sector serveis manté un creixement significatiu tot i que més moderat l’últim trimestre de l’any. La construcció es desaccelera al llarg del 2019 i el sector industrial continua amb una evolució feble.
  • L’ocupació manté un creixement notable el quart trimestre (2,6 %) i la taxa d’atur continua disminuint fins arribar al 10,4 %, la taxa més baixa en onze anys.

Catalunya encadena sis anys de creixement notable i superior a la mitjana de la zona euro el 2019, un any en què l’economia mundial ha avançat al ritme més baix des del 2009. Després de la desacceleració de l’economia mundial el 2019 (2,9 % de creixement), l’FMI preveu un repunt el 2020 (3,3 %), principalment per l’evolució de les economies emergents. Alguns organismes com l’FMI comencen a parlar de que pot haver-se produït cert punt d’inflexió als darrers mesos. És a dir, els riscos per a l’escenari econòmic continuen sent baixistes, però algunes incerteses s’han reduït. L’elevat grau d’obertura de l’economia catalana fa que es vegi força condicionada pel context internacional. En aquest sentit, l’evolució del PIB català presenta una elevada sincronia cíclica amb la zona euro i s’ha moderat el quart trimestre del 2019. En aquest context, segons l’estimació d’avanç de l’Idescat, el PIB català tanca el quart trimestre amb un augment de l’1,8 % interanual (2,0 % en el conjunt del 2019). Fora de l’estadística oficial, les estimacions de l’AIREF apunten a un increment de l’economia catalana d’un 1,9 % interanual el quart trimestre.

Evolució del PIB de Catalunya

Respecte l’activitat sectorial, els serveis van tenir un creixement notable (2,6 %), a diferència de l’augment més moderat en la indústria (0,4 %) i la construcció (0,1 %). El menor dinamisme del sector industrial s’explica perquè és el més obert a l’exterior i, per tant, el més afectat per les tensions comercials. L’agricultura va presentar una disminució del 3,2 %.

Producte interior brut de Catalunya

El mercat de treball continua amb un creixement de l’ocupació significatiu (2,6 % interanual el quart trimestre). La taxa d’ocupació (de 16 a 64 anys) supera per segon trimestre consecutiu el 70 %, gràcies al màxim històric assolit en la taxa d’ocupació de les dones (66 %, 1,2 punts més que el 2018). La població activa modera una mica la seva expansió (des d’un 2,3 % interanual el tercer trimestre fins a un 1,1 %), fet que facilita el descens de l’atur com a resultat de la creació d’ocupació. Així, la taxa d’atur s’ha situat en un 10,4 % el quart trimestre (-1,3 % interanual), la taxa més baixa en onze anys.

Al llarg del 2019 ha continuat la recuperació progressiva del poder adquisitiu dels salaris iniciada el 2018, impulsada per un context d’inflació molt moderada. El cost salarial augmenta un 2,7 % interanual el tercer trimestre, en contrast amb una inflació del 0,6 % en aquest període.

Pel que fa el comerç exterior, durant els primers onze mesos del 2019 les exportacions de béns van registrar una millora, amb un augment en termes corrents d’un 2,8 % anual, per sobre de l’increment del 2018 (2,2 %). Les exportacions d’alt contingut tecnològic repunten i creixen un 17,1 %  en els tres primers trimestres de 2019. Com a conseqüència d’aquest bon comportament, guanyen pes en el total de les exportacions industrials i ja representen l’11,8 % del total. Quant a les importacions de béns, van registrar un creixement del 3,1 % en termes acumulats.

Addicionalment, en aquest número de la Nota de Conjuntura Econòmica s’han inclòs dos requadres específics. El primer presenta la taxa de sobrecàrrega (percentatge de població que viu en llars que destinen més d’un 40 % dels ingressos a despeses de l’habitatge) segons el règim de tinença i els ingressos de la llar. El segon analitza les diferències de gènere en la incidència potencial del salari mínim de referència català.

Per a més informació, descarregueu-vos l’informe Nota de Conjuntura Econòmica, número 108.