El primer trimestre del 2023 l’economia catalana s’accelera fins a un 3,0 % interanual, i acumula vuit trimestres amb un ritme superior a la zona euro (1,3 %)

Fa unes setmanes es va publicar la Nota de conjuntura Econòmica (abril del 2023) i en aquesta entrada fem un resum amb els missatges més destacats. En síntesi, el primer trimestre del 2023:

  • El PIB de Catalunya creix un 1,2 % en relació amb el quart trimestre de 2022, més que els dos trimestres anteriors, que van mostrar un perfil de desacceleració (0,0 % i 0,2 %, respectivament). La variació del primer trimestre se situa força per sobre de la zona euro (0,1 %) i Espanya (0,5 %).
  • Destaca l’evolució sòlida a la construcció i als serveis. El sector industrial registra una millora significativa després de la trajectòria negativa de l’any 2022.
  • L’ocupació accelera lleugerament el creixement i la temporalitat cau a un nou mínim (14,3 %).
  • La inflació es modera fins al 3,1 % el març, mentre que la subjacent es manté elevada (7,2 %).

Pel que fa a l’evolució de l’entorn de l’economia catalana, es preveu que el creixement mundial es desaccelerari l’any 2023, en un context marcat per l’alta inflació, la geopolítica i les tensions al sector financer. Les previsions d’abril del Fons Monetari Internacional situen el creixement global en un 2,8 % el 2023 i en un 3,0 % el 2024. D’altra banda, pel que fa a les decisions de política monetària, el BCE i la Fed continuen apujant els tipus d’interès, tot i la incertesa sobre les seves mesures futures i l’euríbor segueix la tendència creixent.

A partir de les dades publicades per l’Idescat del primer trimestre del 2023, el creixement interanual del PIB s’accelera fins al 3,0 % (2,7 % el quart trimestre del 2022). S’observa un augment a un ritme significatiu i que supera per vuitè trimestre consecutiu el de la zona euro (1,3 % interanual).

Gràfic de l'evolució del producte interior brut de Catalunya (informació comentada al text)

Les dades per sectors productius destaquen la millora al sector industrial (3,7 % interanual), que s’ha beneficiat de les menors tensions en els aprovisionaments i dels preus més moderats de l’energia. Així mateix, despunta el creixement sòlid al sector de la construcció (4,5 % interanual), mentre que els serveis (3,1 %) mostren un ritme més lent que en trimestres anteriors però també relativament resistent. Per contra, el sector agrari continuaria amb l’evolució més negativa (-10,2 %), perjudicat per la situació de sequera i per l’encariment d’inputs bàsics per al sector.

Taula del PIB de Catalunya (informació comentada al text)

Durant el primer trimestre del 2023, l’ocupació ha continuat amb una evolució favorable, amb un creixement de l’afiliació i de l’ocupació EPA d’un 3,0 % i d’un 1,9 % interanual, respectivament. L’ocupació indefinida es manté a l’alta, augmenta un 9,8 % interanual, i la taxa de temporalitat assoleix un nou mínim (14,3 %). Tot i el creixement de l’ocupació, la població en atur augmenta per la forta entrada de nous actius, a causa del creixement més alt des del 2008 de la població en edat de treballar. En conseqüència, la taxa d’atur puja lleugerament fins a un 10,4 % (0,2 punts per sobre de fa un any).

Els costos laborals per treballador han augmentat un 5,0 % anual el 2022 i els costos salarials han crescut un 5,6 %. Per tant, observem que mantenen la moderació en l’actual context inflacionista, tot i l’elevada proporció de vacants. Cal mencionar que els costos laborals augmenten de manera desigual en les diferents branques d’activitat, els més beneficiats són els sectors de la construcció i serveis amb increments per sobre del 5 %.

La inflació es modera fins al 3,1 % el març, gràcies a l’evolució dels preus de l’energia i també per un efecte base, mentre que la subjacent continua elevada (7,2 %). Per grups, destaca el fort creixement de preus dels aliments (14,6 % interanual) i la davallada dels preus del grup de l’habitatge (-12,9 %), que recull el fort descens d’un dels seus principals subgrups, el de l’electricitat, el gas i altres combustibles per a la llar.

Pel que fa al comerç internacional de béns, les exportacions es recuperen a l’inici del 2023 (19,2 % en termes nominals en l’acumulat dels dos primers mesos), després de mostrar una desacceleració el 2022, mentre les importacions exhibien un creixement nominal molt elevat durant el 2022, que enguany s’ha moderat (12,5 % acumulat fins al febrer).

En aquesta Nota de Conjuntura, s’inclouen tres requadres: el de previsions macroeconòmiques de l’economia catalana, que situen el creixent del PIB en l’1,7% el 2023 i en el 2,2 % el 2024; el del sector immobiliari, que creix significativament el 2022 i afronta amb una perspectiva més incerta el 2023; i el de les recents turbulències financeres.

Per a més informació, descarregueu-vos l’informe Nota de Conjuntura Econòmica, número 122.