El tercer trimestre del 2023 l’economia catalana experimenta un creixement interanual significatiu i molt superior al de la zona euro

La setmana passada es va publicar la Nota de Conjuntura Econòmica (octubre del 2023) i en aquesta entrada fem un resum amb els missatges més destacats. En síntesi, el tercer trimestre del 2023:

  • En termes interanuals, el PIB català augmenta un 2,1 %, el mateix ritme que el segon trimestre i molt per sobre de la zona euro (0,1 %).
  • En termes intertrimestrals, l’economia catalana avança un 0,1 %, en línia amb l’eurozona (0,1 %).
  • Destaca la resiliència dels serveis, que actuen de motor del creixement econòmic, gràcies al dinamisme dels serveis professionals i tecnològics.
  • Les exportacions de Catalunya mostren un creixement significatiu en l’acumulat fins a l’agost, impulsades per l’intens augment de les exportacions del sector automobilístic.
  • La inflació ha repuntat fins al 3,4 % el setembre, impulsada per l’augment dels preus de l’energia. Així i tot, la inflació actual és més moderada que els màxims assolits el 2022.
  • L’ocupació indefinida manté el dinamisme (augmenta un 9,5 % interanual) i la temporalitat assoleix un nou mínim (13,5 %).

Pel que fa a l’entorn de l’economia catalana, es preveu un aterratge suau de l’economia mundial, marcat per una desacceleració i sense previsió de contraccions brusques de l’activitat. Els riscos de turbulències bancàries i financeres s’han allunyat, però el canvi de signe en la política monetària i la fi de les polítiques d’estímul donaran pas a una fase de desacceleració.

El Banc Central Europeu manté els tipus d’interès en el 4,5 %, i manifesta una permanència d’aquests nivells fins a assolir l’objectiu d’inflació al 2 %. L’euríbor convergeix amb els tipus d’interès oficials i es manté lleument per sobre del 4 %, valors màxims des del 2008. D’entre les grans regions econòmiques, la zona euro és la que pateix més els efectes combinats de l’encariment del crèdit i l’augment sostingut dels preus. L’economia europea es veuria llastrada per les dificultats del seu nucli industrial i de serveis avançats, sobretot pels problemes de l’economia alemanya.

Si bé la zona euro evitaria entrar en recessió aquest 2023, el Fons Monetari Internacional preveu un creixement molt baix, del 0,7 %. Les darreres previsions de la Comissió Europea, de setembre del 2023 incideixen en aquest pessimisme i situen el creixement de la zona euro per aquest any en el 0,8 %, tres dècimes per sota de les previsions de la primavera passada.

Segons l’avanç publicat per l’Idescat, durant el tercer trimestre del 2023 el PIB català registra un creixement intertrimestral positiu (0,1 %), i el creixement interanual es manté en un ritme d’un 2,1 % , igual que en el trimestre anterior. Per tant, la primera estimació assenyala un creixement trimestral moderat, però positiu, mentre que en termes interanuals el creixement continua relativament favorable, i molt per sobre de les economies de l’entorn.

Per sectors econòmics, els serveis impulsen el creixement (augmenten un 2,9 % interanual). En paral·lel, la construcció creix un 3,6 % interanual, tot i que el mercat immobiliari mostra signes d’alentiment. El sector industrial experimenta un increment positiu però moderat (1,3 %) gràcies a les menors tensions en els costos. El sector agrari continua amb una tendència molt negativa (-8,2 % interanual), perjudicat per la situació de sequera i per l’encariment d’inputs bàsics per al sector.  

Les perspectives de creixement del comerç mundial per al 2023 es revisen a la baixa, marcades per un entorn incert i volàtil. Tot i que el comerç exterior català es desaccelera, l’augment de les exportacions a Catalunya és molt superior al d’Espanya (1,8 %), Alemanya (1,5 %) o la zona euro (-0,1 %).  

L’ocupació manté un creixement dinàmic dins l’economia catalana, tot i el context internacional de desacceleració econòmica. L’afiliació a la Seguretat Social continua amb un ritme notable (2,8 % interanual, una dècima inferior al trimestre anterior). Pel que fa a l’ocupació, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), el ritme de creixement s’accelera (fins a un 4,4 % interanual), i assoleix un nou màxim històric de 3.716,4 milers d’ocupats. La taxa d’atur registra un lleu increment d’una dècima en comparació amb el segon trimestre, fins a un 8,5 %, i es continua mantenint en els valors més baixos des del 2008, malgrat el fort augment de la població activa.

Els costos laborals per treballador i mes augmenten un 6,4 % interanual en el primer semestre del 2023. D’aquesta manera superen l’increment de la primera meitat de l’any passat (5,5 %) i els valors per al conjunt de l’economia espanyola (6,0 %). A diferència del 2021 i del 2022, l’augment dels costos salarials nominals respon principalment al creixement dels costos per hora efectiva de treball, més que no a un procés de normalització de les hores mensuals treballades posterior a la pandèmia.

Durant el darrer trimestre la inflació ha tornat a créixer, fins a un 3,4 % al setembre, principalment pels preus de l’electricitat i del petroli. Per la seva banda, la subjacent se situa en el 5,8 %, tot i que s’ha orientat a la baixa els darrers mesos. Per grups, destaca la moderació de l’habitatge, en termes interanuals s’ha abaratit un 11,8 % interanual en termes corrents, i el dels transports (4,5 %). Això explica, en part, la moderació de la inflació en comparació als màxims del 2022.  

Pel que fa als indicadors avançats de consum, el tercer trimestre la despesa en targetes de residents a Catalunya publicada per Caixabank va registrar un creixement nominal d’un 3,2 % (igual que al segon trimestre), mentre que la despesa en targetes publicada per BBVA apunta a un creixement deflactat superior al 6 % interanual. Per tant, el consum dona senyals de resistència tot i el context de pujada de tipus d’interès i de persistència de tensions inflacionistes.

En aquesta Nota de Conjuntura, s’inclou un requadre que analitza l’evolució de l’ocupació d’alt contingut tecnològic a Catalunya. Entre el 2009 i el 2022 els llocs de treball en activitats d’alt contingut tecnològic han crescut un 31,9 %, i guanyen cada vegada més pes, de manera que l’any 2023 l’afiliació en les activitats d’alta tecnologia sobre el total de l’afiliació representa ja un 8,7 % del total. Del conjunt de l’Estat, Catalunya concentra el 23,8 % dels llocs de treball en sectors d’alt contingut tecnològic.

Per a més informació, descarregueu-vos l’informe Nota de Conjuntura Econòmica, número 124.