L’economia catalana creix un 5,5 % l’any 2022, dos punts per sobre de la zona euro

S’ha publicat la Nota de conjuntura Econòmica (gener del 2023) i en aquesta entrada fem un resum amb els missatges més destacats. En síntesi, el quart trimestre del 2022:

 • L’economia catalana ha experimentat un creixement positiu del 0,3 % trimestral, la qual cosa fa que el PIB català se situï per sobre dels valors previs a la pandèmia.
 • Els sectors econòmics mostren una evolució heterogènia: el dinamisme a la construcció i sobretot als serveis contrasta amb les caigudes del sector industrial i el sector agrari a causa de l’encariment de costos.
 • L’ocupació desaccelera el seu creixement, mentre que la temporalitat cau a un nou mínim (14,5 %).
 • La inflació canvia de tendència i es modera fins al 5,2 % el darrer mes de l’any.
Llegeix més »

El saldo exterior de l’economia catalana

En l’actual context, la diversificació i solidesa de la demanda exterior de béns de l’economia catalana pot ser un factor que suavitzi l’impacte negatiu de la crisi sanitària i que pot ajudar a encarar una eventual recuperació amb solidesa. La crisi financera global va suposar un canvi estructural en la demanda externa de Catalunya, històricament deficitària amb l’estranger, fet que era compensat àmpliament amb el comerç amb la resta de l’Estat espanyol. La sortida de la crisi financera es va basar en l’enfocament a l’estranger i els guanys tant de marge intensiu (volum exportat) com extensiu (nombre d’empreses exportadores). Això va fer que el saldo exterior, d’acord amb les dades dels comptes econòmics de Catalunya, guanyés 10 punts de PIB entre 2007 i 2014 passant del 3,6 % al 13,6 %. Aquest superàvit ha suposat una de les principals potencialitats de Catalunya en els darrers anys, permetent una posició financera sanejada enfront l’exterior. Per tal de recuperar el creixement econòmic quan el context sanitari sigui favorable, cal mantenir l’orientació exportadora i recuperar els nivells de comerç internacional.

Llegeix més »

L’economia catalana avança un 2,0 % l’any 2019, vuit dècimes per sobre de la zona euro

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (gener del 2020).

 • L’avanç de l’economia és més intens la primera meitat del 2019 i es modera el segon semestre de l’any, amb taxes interanuals del 2,0 % el tercer trimestre i de l’1,8 % el quart trimestre.
 • El sector serveis manté un creixement significatiu tot i que més moderat l’últim trimestre de l’any. La construcció es desaccelera al llarg del 2019 i el sector industrial continua amb una evolució feble.
 • L’ocupació manté un creixement notable el quart trimestre (2,6 %) i la taxa d’atur continua disminuint fins arribar al 10,4 %, la taxa més baixa en onze anys.
Llegeix més »

L’economia catalana creix un 1,8 % interanual el tercer trimestre del 2019

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (octubre del 2019).

 • El creixement interanual del PIB català es modera lleugerament fins a l’1,8 %, dues dècimes inferior al primer i segon trimestre de l’any.
 • La moderació de l’economia catalana s’enquadra en un any en què es preveu el creixement més baix de l’economia internacional des de l’any 2009.
 • La desacceleració del PIB català va ser més acusada durant el 2018 (sobretot a la part final de l’any), mentre que durant l’any 2019 el creixement ha mostrat una tendència més estable.
 • Els serveis mantenen un creixement robust, mentre que la construcció s’ha alentit lleugerament i la indústria manté el to negatiu.
Llegeix més »

L’economia catalana creix un 2 % interanual el primer trimestre del 2019

 • El primer trimestre del 2019 el PIB català creix un 0,6 % intertrimestral, dues dècimes més que en el trimestre anterior.
 • El sector de serveis i el de la construcció mantenen un creixement sòlid i la indústria frena el ritme de caiguda.
 • L’ocupació manté un creixement significatiu a Catalunya durant el primer trimestre del 2019 (2,7 % interanual) i la taxa d’atur cau fins a l’11,6 %.
Llegeix més »

L’economia catalana creix un 2,6 % l’any 2018

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (gener del 2019)

 • En termes intertrimestrals, el PIB català avança un 0,6 % el quart trimestre, una dècima més que l’anterior.
 • La taxa de variació interanual del PIB del quart trimestre es modera fins al 2,2 %, creixement que supera en un punt la mitjana de la zona euro.
 • La taxa d’atur en mitjana anual del 2018 es redueix fins a un 11,5 %, la més baixa en 10 anys i gairebé dos punts per sota que el 2017.
Llegeix més »