El salari mínim de referència català: incidència directa potencial

A l’entrada anterior es va presentar una estimació de quin hauria de ser un salari mínim de referència (SMR) tenint en compte el context salarial de l’economia catalana i les recomanacions d’institucions a nivell internacional o europeu. Amb les últimes dades disponibles, prenent el salari mitjà com a referència la quantia de l’SMR hauria de ser de 1.239,5 € mensuals a 14 pagues (17.352,8 € anuals) per a un treballador a temps complet que treballi tots els dies , mentre que si es fa servir la mediana salarial la quantia seria de 1.060,1 € mensuals (14.841,5 € anuals).

Llegeix més »

El salari mínim de referència català: context i estimació

En els anys posteriors a l’esclat de la crisi del 2008, els salaris van suportar bona part de l’ajust per recuperar la competitivitat en costos perduda al llarg de la darrera expansió. Aquest ajust el van patir especialment les persones amb salaris més baixos (línia negra del gràfic a continuació). L’empitjorament o estancament de les condicions salarials s’ha traduït en un augment de la pobresa en el treball i una desigualtat salarial elevada. Actualment la taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya (del 14,4 %) és una de les més elevades de la UE.

Llegeix més »