L’impacte de les tensions inflacionistes del 2022 es va fer notar més en les llars de baixos ingressos

La inflació es va situar en màxims l’any 2022. A Catalunya, l’augment de preus en termes anuals va ser del 8,0 % (la taxa més alta des de mitjans de la dècada dels vuitanta), encapçalat per l’encariment de l’habitatge (14,6 %), el transport (11,9 %) i els aliments (10,3 %). Ara bé, aquestes taxes es calculen a partir d’una cistella de consum mitjana i, per tant, representen la taxa d’inflació mitjana de les llars catalanes. Tanmateix, l’increment de preus o la taxa d’inflació efectivament suportada per les llars pot diferir de la mitjana en la mesura que els patrons de consum de les llars són diferents.

Llegeix més »