L’IST: una mesura de les característiques socioeconòmiques dels barris, pobles i ciutats de Catalunya

El juliol del 2023 es va publicar al web de l’Idescat l’actualització de l’Index Socioeconòmic Territorial (IST). Aquest índex resumeix en un únic valor diverses característiques socials i econòmiques de la població. Aquest valor no té unitats de mesura, sinó que hi ha un valor de referència assignat a Catalunya, que és 100, i els valors establerts per a cada unitat territorial representen la comparació respecte de la mitjana catalana.

Llegeix més »

El tercer trimestre del 2023 l’economia catalana experimenta un creixement interanual significatiu i molt superior al de la zona euro

La setmana passada es va publicar la Nota de Conjuntura Econòmica (octubre del 2023) i en aquesta entrada fem un resum amb els missatges més destacats. En síntesi, el tercer trimestre del 2023:

  • En termes interanuals, el PIB català augmenta un 2,1 %, el mateix ritme que el segon trimestre i molt per sobre de la zona euro (0,1 %).
  • En termes intertrimestrals, l’economia catalana avança un 0,1 %, en línia amb l’eurozona (0,1 %).
  • Destaca la resiliència dels serveis, que actuen de motor del creixement econòmic, gràcies al dinamisme dels serveis professionals i tecnològics.
  • Les exportacions de Catalunya mostren un creixement significatiu en l’acumulat fins a l’agost, impulsades per l’intens augment de les exportacions del sector automobilístic.
  • La inflació ha repuntat fins al 3,4 % el setembre, impulsada per l’augment dels preus de l’energia. Així i tot, la inflació actual és més moderada que els màxims assolits el 2022.
  • L’ocupació indefinida manté el dinamisme (augmenta un 9,5 % interanual) i la temporalitat assoleix un nou mínim (13,5 %).
Llegeix més »

Catalunya se suma a la lliga dels “innovadors forts” europeus

La innovació és un dels motors del creixement econòmic, la competitivitat i el progrés i benestar social. L’European Innovation Scoreboard (EIS), elaborat per la Comissió Europea, és un quadre d’indicadors que proporciona una avaluació comparativa del sistema d’innovació dels estats membres i regions de la Unió Europea i altres competidors internacionals. Els indicadors a partir dels quals es calcula l’índex d’innovació s’agrupen en 12 dimensions: recursos humans, sistemes de recerca, digitalització, finançament i suport, inversió privada, ús de les tecnologies de la informació, innovadors, col·laboracions, actius intel·lectuals, ocupació, vendes, i sostenibilitat mediambiental.

Llegeix més »

L’impacte de les tensions inflacionistes del 2022 es va fer notar més en les llars de baixos ingressos

La inflació es va situar en màxims l’any 2022. A Catalunya, l’augment de preus en termes anuals va ser del 8,0 % (la taxa més alta des de mitjans de la dècada dels vuitanta), encapçalat per l’encariment de l’habitatge (14,6 %), el transport (11,9 %) i els aliments (10,3 %). Ara bé, aquestes taxes es calculen a partir d’una cistella de consum mitjana i, per tant, representen la taxa d’inflació mitjana de les llars catalanes. Tanmateix, l’increment de preus o la taxa d’inflació efectivament suportada per les llars pot diferir de la mitjana en la mesura que els patrons de consum de les llars són diferents.

Llegeix més »

Evolució recent de la temporalitat a Catalunya arran de la darrera reforma laboral

Un dels principals problemes estructurals del mercat laboral català al llarg de les darreres dècades ha estat la seva alta temporalitat i rotació, molt superior als estàndards europeus. L’elevada temporalitat ha generat una sèrie d’efectes negatius que han estat identificats per la literatura acadèmica: entre d’altres efectes, l’ocupació és molt sensible al cicle econòmic (en les recessions es produeix una forta destrucció d’ocupació); es registra menys productivitat agregada i pèrdua d’eficiència econòmica; hi ha un impacte negatiu en la qualitat del treball (pitjors condicions de treball i de carrera laboral, menys rendes salarials, etc); hi ha efectes indirectes en termes d’emancipació tardana de les generacions joves, etc. 

Llegeix més »

Malgrat que la taxa de risc de pobresa es manté estable des del 2013, la distribució de la renda millora

El mes passat mes d’abril, l’Idescat va fer públiques les dades de l’Enquesta de condicions de vida (ECV) 2022. Aquesta edició es basa en les dades de renda obtinguda durant l’any anterior al de l’enquesta, és a dir, el 2021. Aquest any és important per dos motius: en primer lloc, perquè és l’any posterior al de la pandèmia i, en segon lloc, perquè la inflació de l’any 2021 ja es va començar a enfilar a partir de la segona meitat de l’any, per la crisi d’aprovisionaments a escala global i l’increment del preu de l’electricitat.

Llegeix més »

Seguiment del turisme estranger als municipis de Catalunya a partir de la telefonia mòbil

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha creat un projecte d’estadística experimental que mesura el turisme a partir de la posició dels telèfons mòbils. A partir dels grans avenços tecnològics i la presència a la vida quotidiana dels dispositius, aplicacions i eines que deixen una empremta digital, és possible mesurar el nombre de visitants estrangers i conèixer les característiques principals dels seus viatges.

Llegeix més »

Euro digital, la solució?

L’ús de les tecnologies ha canviat la forma com interactuem amb l’economia. Des del inici de la COVID-19 hem vist un increment en l’ús de les eines digitals per a realitzar qualsevol operació, utilitzant solucions privades com a mètodes de pagament. Tenim com a exemples Bizum, una eina per a enviar diners de manera instantània entre contactes, o les criptomonedes.

Llegeix més »