Mesures alternatives de l’atur a Catalunya

L’enquesta de població activa (EPA) és la font estadística oficial que mesura la taxa d’atur, que és el percentatge de població activa que està desocupada. L’EPA utilitza la definició d’atur de l’Organització Internacional del Treball (OIT), comparable a escala internacional. Aquesta definició considera com a persones desocupades les que, en el moment de ser enquestades, estan sense feina, estan disponibles per treballar en un termini màxim de dues setmanes, i han cercat feina d’una manera activa les darreres quatre setmanes.

Llegeix més »