Regional Innovation Scoreboard 2019. Una avaluació dels resultats de Catalunya

En el Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2019 la Comissió Europea avalua 17 indicadors de recerca i innovació per a 238 regions europees. Aquestes es divideixen en quatre grans nivells (innovadores líders, fortes, moderades i modestes), que al seu torn es classifiquen en tres subnivells en funció de si estan a la part alta (+), mitjana, o baixa (-) d’aquests nivells.

Llegeix més »