L’impacte econòmic de la crisi de la COVID-19 en perspectiva de gènere (2/2)

El dia 15 d’octubre es va publicar en aquest blog un resum d’algunes de les conclusions del document que el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda va publicar per conèixer com afectava el confinament per la COVID-19 en funció del gènere (el podeu consultar aquí).

Aquella entrada es va centrar en el mercat laboral. L’estudi, però, abordava dos aspectes més: la situació econòmica de les llars i els efectes del confinament en la conciliació laboral, familiar i personal.

Llegeix més »

L’impacte econòmic de la crisi de la COVID-19 en perspectiva de gènere (1/2)

Institucions arreu del món mostren la seva preocupació per l’impacte específic que la crisi de la COVID-19 té sobre les dones. El mes d’abril les Nacions Unides va publicar un document sobre com abordar els efectes d’aquesta pandèmia en termes de gènere. Dos mesos més tard, el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda va estudiar com afectava el confinament per la COVID-19 en funció del gènere (podeu veure la publicació aquí). L’estudi analitzava l’impacte del confinament per gènere en tres àrees: el mercat laboral, la situació econòmica de les llars i, en tercer lloc, els efectes en la conciliació laboral, familiar i personal.

Llegeix més »

Catalunya ocupa la novena posició en l’Índex d’igualtat de gènere de la Unió Europea

L’Idescat publica per primera vegada l’Índex d’igualtat de gènere (IIG) de Catalunya, elaborat conjuntament amb l’Institut Català de les Dones, d’acord amb la metodologia establerta per l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE). L’índex d’igualtat de gènere és un indicador compost que mesura la distància a què es troba una societat per assolir la plena igualtat entre dones i homes. Aquest indicador té per objectiu reflectir la realitat de la igualtat de gènere en aspectes importants del benestar i el desenvolupament de les persones. Utilitza una escala de l’1 al 100, on 100 és la igualtat absoluta entre dones i homes.

Llegeix més »