Evolució recent de la temporalitat a Catalunya arran de la darrera reforma laboral

Un dels principals problemes estructurals del mercat laboral català al llarg de les darreres dècades ha estat la seva alta temporalitat i rotació, molt superior als estàndards europeus. L’elevada temporalitat ha generat una sèrie d’efectes negatius que han estat identificats per la literatura acadèmica: entre d’altres efectes, l’ocupació és molt sensible al cicle econòmic (en les recessions es produeix una forta destrucció d’ocupació); es registra menys productivitat agregada i pèrdua d’eficiència econòmica; hi ha un impacte negatiu en la qualitat del treball (pitjors condicions de treball i de carrera laboral, menys rendes salarials, etc); hi ha efectes indirectes en termes d’emancipació tardana de les generacions joves, etc. 

Llegeix més »