L’impacte econòmic de la crisi de la COVID-19 en perspectiva de gènere (2/2)

El dia 15 d’octubre es va publicar en aquest blog un resum d’algunes de les conclusions del document que el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda va publicar per conèixer com afectava el confinament per la COVID-19 en funció del gènere (el podeu consultar aquí).

Aquella entrada es va centrar en el mercat laboral. L’estudi, però, abordava dos aspectes més: la situació econòmica de les llars i els efectes del confinament en la conciliació laboral, familiar i personal.

Llegeix més »

L’impacte econòmic de la crisi de la COVID-19 en perspectiva de gènere (1/2)

Institucions arreu del món mostren la seva preocupació per l’impacte específic que la crisi de la COVID-19 té sobre les dones. El mes d’abril les Nacions Unides va publicar un document sobre com abordar els efectes d’aquesta pandèmia en termes de gènere. Dos mesos més tard, el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda va estudiar com afectava el confinament per la COVID-19 en funció del gènere (podeu veure la publicació aquí). L’estudi analitzava l’impacte del confinament per gènere en tres àrees: el mercat laboral, la situació econòmica de les llars i, en tercer lloc, els efectes en la conciliació laboral, familiar i personal.

Llegeix més »

L’economia catalana avança un 2,0 % l’any 2019, vuit dècimes per sobre de la zona euro

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (gener del 2020).

 • L’avanç de l’economia és més intens la primera meitat del 2019 i es modera el segon semestre de l’any, amb taxes interanuals del 2,0 % el tercer trimestre i de l’1,8 % el quart trimestre.
 • El sector serveis manté un creixement significatiu tot i que més moderat l’últim trimestre de l’any. La construcció es desaccelera al llarg del 2019 i el sector industrial continua amb una evolució feble.
 • L’ocupació manté un creixement notable el quart trimestre (2,6 %) i la taxa d’atur continua disminuint fins arribar al 10,4 %, la taxa més baixa en onze anys.
Llegeix més »

L’economia catalana creix un 1,8 % interanual el tercer trimestre del 2019

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (octubre del 2019).

 • El creixement interanual del PIB català es modera lleugerament fins a l’1,8 %, dues dècimes inferior al primer i segon trimestre de l’any.
 • La moderació de l’economia catalana s’enquadra en un any en què es preveu el creixement més baix de l’economia internacional des de l’any 2009.
 • La desacceleració del PIB català va ser més acusada durant el 2018 (sobretot a la part final de l’any), mentre que durant l’any 2019 el creixement ha mostrat una tendència més estable.
 • Els serveis mantenen un creixement robust, mentre que la construcció s’ha alentit lleugerament i la indústria manté el to negatiu.
Llegeix més »

Publicacions de la Direcció General d’Anàlisi Econòmica

La Direcció General d’Anàlisi Econòmica publica estudis i col·leccions monogràfiques pensades per informar la ciutadania sobre qüestions clau de l’economia catalana i del seu entorn.

Per tal que la informació arribi a tots els públics, tant l’especialitzat com el més general, s’elaboren diferents tipus de publicacions que abasten dades conjunturals i estructurals, i analitzen la situació actual i els reptes més importants de l’economia catalana. A continuació presentem el detall d’aquestes publicacions:

Llegeix més »

L’economia catalana creix un 2 % interanual el primer trimestre del 2019

 • El primer trimestre del 2019 el PIB català creix un 0,6 % intertrimestral, dues dècimes més que en el trimestre anterior.
 • El sector de serveis i el de la construcció mantenen un creixement sòlid i la indústria frena el ritme de caiguda.
 • L’ocupació manté un creixement significatiu a Catalunya durant el primer trimestre del 2019 (2,7 % interanual) i la taxa d’atur cau fins a l’11,6 %.
Llegeix més »

L’economia catalana creix un 2,6 % l’any 2018

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (gener del 2019)

 • En termes intertrimestrals, el PIB català avança un 0,6 % el quart trimestre, una dècima més que l’anterior.
 • La taxa de variació interanual del PIB del quart trimestre es modera fins al 2,2 %, creixement que supera en un punt la mitjana de la zona euro.
 • La taxa d’atur en mitjana anual del 2018 es redueix fins a un 11,5 %, la més baixa en 10 anys i gairebé dos punts per sota que el 2017.
Llegeix més »