Catalunya ocupa la novena posició en l’Índex d’igualtat de gènere de la Unió Europea

L’Idescat publica per primera vegada l’Índex d’igualtat de gènere (IIG) de Catalunya, elaborat conjuntament amb l’Institut Català de les Dones, d’acord amb la metodologia establerta per l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE). L’índex d’igualtat de gènere és un indicador compost que mesura la distància a què es troba una societat per assolir la plena igualtat entre dones i homes. Aquest indicador té per objectiu reflectir la realitat de la igualtat de gènere en aspectes importants del benestar i el desenvolupament de les persones. Utilitza una escala de l’1 al 100, on 100 és la igualtat absoluta entre dones i homes.

Llegeix més »