El tercer trimestre del 2023 l’economia catalana experimenta un creixement interanual significatiu i molt superior al de la zona euro

La setmana passada es va publicar la Nota de Conjuntura Econòmica (octubre del 2023) i en aquesta entrada fem un resum amb els missatges més destacats. En síntesi, el tercer trimestre del 2023:

 • En termes interanuals, el PIB català augmenta un 2,1 %, el mateix ritme que el segon trimestre i molt per sobre de la zona euro (0,1 %).
 • En termes intertrimestrals, l’economia catalana avança un 0,1 %, en línia amb l’eurozona (0,1 %).
 • Destaca la resiliència dels serveis, que actuen de motor del creixement econòmic, gràcies al dinamisme dels serveis professionals i tecnològics.
 • Les exportacions de Catalunya mostren un creixement significatiu en l’acumulat fins a l’agost, impulsades per l’intens augment de les exportacions del sector automobilístic.
 • La inflació ha repuntat fins al 3,4 % el setembre, impulsada per l’augment dels preus de l’energia. Així i tot, la inflació actual és més moderada que els màxims assolits el 2022.
 • L’ocupació indefinida manté el dinamisme (augmenta un 9,5 % interanual) i la temporalitat assoleix un nou mínim (13,5 %).
Llegeix més »

L’economia catalana creix un 5,5 % l’any 2022, dos punts per sobre de la zona euro

S’ha publicat la Nota de conjuntura Econòmica (gener del 2023) i en aquesta entrada fem un resum amb els missatges més destacats. En síntesi, el quart trimestre del 2022:

 • L’economia catalana ha experimentat un creixement positiu del 0,3 % trimestral, la qual cosa fa que el PIB català se situï per sobre dels valors previs a la pandèmia.
 • Els sectors econòmics mostren una evolució heterogènia: el dinamisme a la construcció i sobretot als serveis contrasta amb les caigudes del sector industrial i el sector agrari a causa de l’encariment de costos.
 • L’ocupació desaccelera el seu creixement, mentre que la temporalitat cau a un nou mínim (14,5 %).
 • La inflació canvia de tendència i es modera fins al 5,2 % el darrer mes de l’any.
Llegeix més »

L’economia catalana avança un 2,0 % l’any 2019, vuit dècimes per sobre de la zona euro

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (gener del 2020).

 • L’avanç de l’economia és més intens la primera meitat del 2019 i es modera el segon semestre de l’any, amb taxes interanuals del 2,0 % el tercer trimestre i de l’1,8 % el quart trimestre.
 • El sector serveis manté un creixement significatiu tot i que més moderat l’últim trimestre de l’any. La construcció es desaccelera al llarg del 2019 i el sector industrial continua amb una evolució feble.
 • L’ocupació manté un creixement notable el quart trimestre (2,6 %) i la taxa d’atur continua disminuint fins arribar al 10,4 %, la taxa més baixa en onze anys.
Llegeix més »

L’economia catalana creix un 1,8 % interanual el tercer trimestre del 2019

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (octubre del 2019).

 • El creixement interanual del PIB català es modera lleugerament fins a l’1,8 %, dues dècimes inferior al primer i segon trimestre de l’any.
 • La moderació de l’economia catalana s’enquadra en un any en què es preveu el creixement més baix de l’economia internacional des de l’any 2009.
 • La desacceleració del PIB català va ser més acusada durant el 2018 (sobretot a la part final de l’any), mentre que durant l’any 2019 el creixement ha mostrat una tendència més estable.
 • Els serveis mantenen un creixement robust, mentre que la construcció s’ha alentit lleugerament i la indústria manté el to negatiu.
Llegeix més »

L’economia catalana creix un 2 % interanual el primer trimestre del 2019

 • El primer trimestre del 2019 el PIB català creix un 0,6 % intertrimestral, dues dècimes més que en el trimestre anterior.
 • El sector de serveis i el de la construcció mantenen un creixement sòlid i la indústria frena el ritme de caiguda.
 • L’ocupació manté un creixement significatiu a Catalunya durant el primer trimestre del 2019 (2,7 % interanual) i la taxa d’atur cau fins a l’11,6 %.
Llegeix més »

L’economia catalana creix un 2,6 % l’any 2018

S’ha publicat la Nota de Conjuntura Econòmica (gener del 2019)

 • En termes intertrimestrals, el PIB català avança un 0,6 % el quart trimestre, una dècima més que l’anterior.
 • La taxa de variació interanual del PIB del quart trimestre es modera fins al 2,2 %, creixement que supera en un punt la mitjana de la zona euro.
 • La taxa d’atur en mitjana anual del 2018 es redueix fins a un 11,5 %, la més baixa en 10 anys i gairebé dos punts per sota que el 2017.
Llegeix més »