La població nascuda a l’estranger impulsa el creixement demogràfic a Catalunya

El 20 de febrer, l’Idescat va fer públics els resultats definitius del padró d’habitants a 1 de gener de 2018, i també la població estrangera. La població estrangera resident a Catalunya era d’1.082.099 a 1 de gener del 2018 i representava el 14,2 % de la població catalana. El nombre d’estrangers va augmentar en 40.737 persones en un any, xifra que suposa un increment anual del 3,9 %. La població total va créixer un 0,6 %.

Llegeix més »