Projeccions de població municipals 2018 -2033

D’aquí al 2033 la població augmentarà a 6 de cada 10 municipis catalans segons les projeccions de l’Idescat

L’Idescat ha fet públiques les projeccions de població municipals per al període 2018 – 2033. Segons aquestes projeccions, la població experimentarà un procés de concentració territorial i creixerà, principalment, en municipis de més de 5.000 habitants. En canvi, gairebé la meitat dels municipis de menys de 5.000 habitants perdrà població.

Llegeix més »