Balanç del turisme estranger l’any 2018

Les darreres dades de turisme referents a l’any 2018 proporcionades per l’INE, tornen a mostrar uns nivells rècord tant en nombre de visitants internacionals com en l’import de la seva despesa total declarada. El nombre de turistes estrangers ha estat similar al de l’any 2017, assolint els 19,1 milions de visitants, mentre que la despesa total s’ha incrementat un 7,2 % i suposa gairebé 20.600 milions d’euros.

Evolució del turisme estranger a Catalunya

La dinàmica per països d’origen dels turistes ha estat desigual, així els països d’origen més tradicionals, que són Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, els Països Baixos, els països nòrdics i el Regne Unit, han disminuït la seva afluència el 2018, caient un 7,0 %, mentre que el turisme procedent de la resta del món ha crescut un 10,6 %. Aquesta tendència ha estat recolzada, entre altres factors, per l’increment d’oferta de vols internacionals i per la millora en la renda mitjana de països asiàtics. L’any 2018 destaca especialment per l’increment de turistes provinents dels EUA (21,8 %), el Japó (26,1 %) o la Xina (17,4 %).

La despesa declarada també divergeix segons el país d’origen del turisme, si bé els turistes de països d’origen tradicional gasten una mitjana de 763,7 € a Catalunya, els turistes de la resta del món gairebé dupliquen aquesta despesa (1.469 €). Val a dir que aquesta despesa inclou el transport internacional, que en mitjana suposa el 27 % de la despesa total. Això explica, en part, la divergència en el creixement de la despesa i del nombre de turistes.

Font: Observatori del Treball i de Model Productiu a partir de l’INE.
Dades de turisme. 2018
Total turistes estrangersTotal països més tradicionalsResta del món
TuristesMilers19.125,1 10.653,9 8.471,2
% de variació interanual0,0 -7,0 10,6
Despesa mitjanaMilers d’euros1.077,1 763,7 1.468,9
% de variació interanual 7,1 7,712,5

Un dels reptes de futur de l’economia catalana rau en l’assimilació per part del territori dels fluxos turístics, que es preveu que continuaran creixent. Les previsions de l’Organització Mundial del Turisme situen el creixement dels fluxos a nivell mundial a l’entorn del 3-4 % anual en els propers anys.