Els preus de l’energia elèctrica el gener de 2021

El 2021 va començar amb fred intens pel temporal Filomena i amb el preu de l’electricitat enfilant-se fortament en el mercat majorista. Pocs dies després, a finals de gener, el preu va caure a nivells mínims. A continuació analitzem la formació de preus i el cas concret de dos dies excepcionals del mes de gener.

Com funciona i quina ha estat l’evolució del mercat majorista d’electricitat?

El mercat majorista (o pool) és on cada comercialitzadora compra l’electricitat que ven a les llars, empreses, etc. que consumeixen energia elèctrica. El preu en el pool va augmentar fins als 121 euros per MWh a les 20 h del dissabte 9 de gener. Aquest preu va ser 46 euros superior al preu de les 14 h del mateix dia, i el doble que la mateixa hora una setmana abans. El preu va caure fins als 0,16 euros el 31 de gener a les 6 del matí (2 euros a les 21 h del mateix dia 31).

Gràfic del preu de l'energia elèctrica en el mercat diari a Espanya (informació comentada al text)

Com s’explica aquesta variabilitat? En el mercat majorista elèctric tots els productors diuen quina quantitat estan disposats a oferir en cada hora del dia següent i a quin preu, i s’ordenen els oferents de més barat a més car fins a satisfer la demanda de cada hora. El preu resultant és el de l’oferent més car que produeix energia (el preu marginal més car).

El preu del darrer oferent depèn de diversos factors: el preu serà més elevat a més demanda (fred a l’hivern, calor a l’estiu, activitat econòmica, hores sense llum solar, etc.), a menys oferents “barats” (menys sol o vent, aturades per al manteniment de centrals nuclears, etc.) i per altres factors com pot ser el preu del gas o dels drets d’emissió de CO2.

Per exemple, podem comparar tres moments del mes de gener de 2021: les 14 i les 20 h del dissabte 9, amb uns preus marginals de 75 euros el MWh i 121 euros per MWh, respectivament; i el diumenge 31 a les 21 h, amb un preu de 2 euros per MWh. Els volums d’energia van ser relativament semblants en aquests tres casos. El preu marginal més car va ser el del cicle combinat el 9 de gener a les 14 h, el de la hidràulica el 9 de gener a les 20 h, i el de la cogeneració el 31 de gener a les 21 h.

Gràfic de l'energia comercialitzada per tecnologia. Gener de 2021

Com es traslladen aquests preus a la factura elèctrica?

Els consumidors d’electricitat amb una potència contractada no superior a 10 kW (la pràctica totalitat de les llars) poden triar entre la tarifa regulada PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor) i el mercat lliure. En ambdós casos la factura consta dels peatges d’accés per tal de retribuir la distribució elèctrica, impostos, i la retribució de la producció d’electricitat (que és on les dues tarifes difereixen).

En el cas del mercat lliure, cada consumidor pacta un preu amb una comercialitzadora i les tarifes es mantenen fins a la revisió del contracte en el termini estipulat. Mentre que el PVPC l’estableix diàriament l’Estat en base al resultat del mercat majorista. Els consumidors que en el seu moment optessin pel mercat lliure i no tinguin una tarifa indexada al mercat majorista, no han vist alterats els preus malgrat les fluctuacions. Mentre que els contractes subjectes al mercat majorista, en canvi, sí que han pagat preus diferents en funció del dia i hora.

El 9 de gener els preus del terme d’energia per als consumidors acollits al PVC van oscil·lar entre els 124 i els 203 euros per MWh en la tarifa per defecte. Una setmana abans el preu havia oscil·lat entre els 107 i els 126 euros per MWh, i el 31 de gener els preus van situar-se entre els 56 i els 61 euros.

El preu final que paguen els consumidors d’energia elèctrica depèn del preu del mercat majorista, però també d’altres components, que es mantenen molt més estables. Seguint amb l’anàlisi dels tres moments de gener considerats, veiem que el preu del mercat diari i intradiari oscil·la en un rang d’entre 3 i 146 euros per MWh. Mentre que el preu final del terme d’energia oscil·la entre els 57 i els 203 euros per MWh.

Gràfic de la composició del terme de facturació de l'energia activa del PVPC en tres moments de gener de 2021 (informació comentada al text)

El gener de 2021 ha estat un mes amb fortes fluctuacions en els preus. Si, sense oblidar això, observem la mitjana mensual, comprovem que ha estat el sisè mes més car des de gener de 2015.

Finalment, cal recordar que, al terme de facturació de l’energia, cal sumar-hi el terme de potència, els impostos a l’electricitat i l’IVA, i altres conceptes com el lloguer del comptador.